USŁUGI MINIKOPARKI USŁUGI TRANSPORTOWE Z HDS-em

ZAKRES PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ ROBÓT

 

•  Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje urządzeń elektroenergetycznych,

• Instalacja piorunochronowa i uziemiająca,

• Linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe,

• Rozdzielnice elektyczne,

• Urządzenia elektryczne,

• Pomiary stanu izolacji,

• Pomiary stanów zerowania i uziemiania.

 

Firma oferuje usługi w zakresie transportu ciężarowego, w tym kompleksową obsługę logistyczną, transport maszyn, przewóz kontenerów, platformy dźwigowe, HDS oraz szereg innych zleceń.

 

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH